Overige kamelenmelk-producten

In samenwerking met verschillende gespecialiseerde bedrijven heeft Kamelenmelkerij Smits een aantal innoverende producten van kamelenmelk ontwikkeld.